Zásady ochrany osobnych údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: http://hyperportal.sk

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Nezbierame ani nežiadame žiadne osobne údaje. Ak nám niektorý pri bežnej komunikácie z vlastnej vôle poskytnete, ostáva archivovaný v certifikovanýchs systémoch elektronickej výmeny dát prevádzkovateľa hostingovej služby na Slovensku.

E-mail

Na komunikáciu používame štandardnú emailovú poštu (uvedená v dolnej častri stránky). Emailové adresy používame výhradne na komunikácoi s jej majiteľom.

Súbory cookies

Stránka používa cookies (malé časti kódu dočasne ukladané vo Vašom prezerači web stránky), čo je bežný spôsob zabezpečenia jej efektívneho používania.

Vložený obsah z iných webových stránok

Informácie na tejto webovej stránke obsahujú prepojenia (linky) na pôvodný zdroj informácie. Otvorenie príslušného linku vo Vašom prehliadači znamená, že navštevujete inú wbovú stránky (stránku zdroja). Informácia ktorú web stránky po kliknutí na píslušný link otvoríte je zrejmá z obsahu príslušnej informácie, ktorej je link súčasťou.

Analytika

Používáme bežné analytické nástroje monitorovala návštěvnosti stránky na úrovni, pro kterých sa nevymieňajú žiadne osobné údaje.

S kým zdieľame vaše údaje

Údaje, ktoré pri komunikácii s nami zamecháte, nezdieľame s tretími stranamy.

Koncept, kódovanie, technické a vizuálne riešenia tejto web stránky sú autorským dielom jednotlivcov a organizácií, podielajúcich sa na jej tvorbe v zmysle konkrétnych autorských výkonov, resp. ich sprostredkovania, pre realizáciu riešenia. Technicky projekt odkazuje na externé, verejné, riešenia, obsahujúce informácie, ktorých obsahom je, alebo môže byť, autorské dielo tretích strán. Odkazom na takýto informačný zdroj tento systém nijako nezasahuje do ich autorských práv a rovnako nenesie zodpovednosť za ich obsah.