TitulkaObsahKategórieTémyDátum
COVID-19: Ako fungujú podjednotkové vakcíny? (COVID-19: How do subunit vaccines work?)

Podjednotkové vakcíny používajú malú časť patogénu na výcvik nášho imunitného systému v boji proti budúcej infekcii. Nemôžu spôsobiť ochorenie, ale na vyvolanie silnej imunitnej reakcie môže byť potrebné pridanie ďalších chemikálií do vakcíny… Podjednotkové vakcíny, ako napríklad kandidátna vakcínu Novavax COVID-19, zvyčajne obsahujú buď proteín, polysacharid-molekulu cukru, alebo ich kombináciu z patogénu. Sú bezpečné, pretože nemôžu spôsobiť choroby./(Subunit vaccines use a small part of a pathogen to train our immune system to fight off future infection. They cannot cause disease but may need the addition of other chemicals for the vaccine to trigger a strong immune reaction… Subunit vaccines, such as the Novavax COVID-19 vaccine candidate, usually contain either a protein, a polysaccharide — a sugar molecule, or a combination of the two from a pathogen. They are safe because they cannot cause disease.)(link)

MNT, , , 11/08/2021 11:00