TitulkaObsahKategórieTémyDátum
Dostávate príspevok na opatrovanie? Rezort práce vás môže kontrolovať!

Nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, okrem iného, obsahuje aj kontrolovanie opatrovateľov, ktorí poberajú príspevok na opatrovanie. Ako takéto kontroly vyzerajú v praxi?/Nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, okrem iného, obsahuje aj kontrolovanie opatrovateľov, ktorí poberajú príspevok na opatrovanie. Ako takéto kontroly vyzerajú v praxi? Čo reálne hrozí ľuďom, u ktorých kontrola zistí pochybenie a čo sa pod pochybením rozumie?(link)

PRA10/01/2023 06:00
Porušením liečebného režimu zrejme bude aj nedodržiavanie karantény

Absencia príjmu počas poberania nemocenského by už nemuselo byť podmienkou nároku na túto dávku./Absencia príjmu počas poberania nemocenského by už nemuselo byť podmienkou nároku na túto dávku, tehotným ženám sa možno predĺži ochranná lehota od zániku nemocenského poistenia a za porušenie liečebného procesu sa zrejme bude považovať aj nedodržiavanie nariadenej izolácie a karantény.(link)

PRA30/07/2021 15:57