O projekte Hyperportal.sk

Projekt Hyperportal je online databázou, vytváranou ako individuálny odborný projekt v rámci štúdia programovania v jazykoch Python, SQL, PHP, HTML (na platforme W3Schools) a online vzdelávania Coursera – Mobile and Web Development, postavený na CMS systéme WordPress.

Končepčne je zameraný na automatizované budovanie databázy verejných informácií, systematicky zberaných v online priestore a katalogizovaných za účelom štandardizovania prístupu k nim. V aktuálnej fáze realizácie projektu ide o testovanie fungovania databázy a prístupe k nej prostredníctvom webového rozhrania na vymedzenom rozsahu informačných zdrojov. Jedná sa o spravodajské informácie, voľne dostupné na portáloch:

Aktuality.sk (kategória AKT),
Denník N (kategória DEN),
SME (kategória SME), od apríla nasledujú
Pravda (kategória PRA),
Teraz.sk – spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (kategória TRZ)

Na ad-hoc báze, pre pokrytie významných tém, v projekte Hyperportal monitorujeme:
Postoj.sk – Konzervatívny denník Postoj (kategória POS)
Argument – nezávislý český a slovenský analytický a komentátorský web (kategória CAG),
vrátane zahraničných zdrojov (aktuálne pre pokrytie informácií o Covid-19 vakcínach):
Medical News Today (kategória MNT)
The National (kategória TNN)

Účelom databázy je poskytnúť štandardizovaný a kategorizovaný obraz verejného spravodajského a publicistického mediálneho výstupu. Poskytuje priestor sledovať prirodzene radený, kategorizovaný, triediteľný informačný obsah a získavať prehľad o spoločenských témach, ich početnosti a časovej osi ich mediálneho života.

Nakoľko je databáza momentálne v stave testovania, nie je aktuálne kladený dôraz na “ergonomické” prvky obrazového rozhrania, ako sú napr. finálne preklady pomocných textov a pod. Dôraz je kladený na technologickú a odvodenú informačnú časť systému a jeho celkové ladenie. V danej súvisloti je informačný obsah predmetných zdrojov spracovávaný systematicky a pravidelne tak, aby finálny výstup reprezentoval skutočnú (súčasnú aj historickú) spravodajskú realitu, odozvu príslušných tém v monitorovaných informačných zdrojov.

Ak máte, ako návštevník portálu, záujem zapojiť sa do neformálnej internej diskusie k projektu, môžete nás kontaktovať emailom na adrese ceo@hyperportal.sk a v prípade relevantných vstupov budeme s Vami radi konzultovať projekt Hyperportal ďalej.