O projekte Hyperportal.sk

Projekt Hyperportal je online databázou, vytváranou v koncepte informačnej koherencie, perzistencie a plurality, rozpracovávanom mimovládnou organizáciou Inštitút pre centrálnu Európu.

Ide o sprístupnenie databázy verejných informácií, systematicky zberaných v online priestore a katalogizovaných za účelom štandardizovania prístupu k nim. V súčasnej fáze overovania konceptu ide o testovanie fungovania databázy a prístupe k nej prostredníctvom webového rozhrania na selektívne vymedzenom rozsahu informačných zdrojov. Jedná sa o spravodajské informácie voľne dostupné na spravodajských portáloch:
Aktuality.sk (kategória AKT),
Denník N (kategória DEN),
SME (kategória SME), od apríla nasledujú
Pravda (kategória PRA),
Teraz.sk – spravodajský portál tlačovej agentúry TASR (kategória TRZ)

Na ad-hoc báze pre pokrytie významných tém a zabezpečenia základného konceptu projektu Hyperportal monitorujeme:
Postoj.sk – Konzervatívny denník Postoj (kategória POS)
Argument – nezávislý český a slovenský; analytický a komentátorský web (kategória CAG)
vrátane zahraničných zdrojov (aktuálne pre pokrytie informácií o Covid-19 vakcínach):
Medical News Today (kategória MNT)
The National (kategória TNN)

Cieľom databázy je poskytnúť štandardizovaný a kategorizovaný obraz verejného spravodajského a publicistického mediálneho výstupu. Dáva priestor sledovať prirodzene radený, zoskupený a triediteľný informačný obsah a získavať prehľad o spoločenských témach, ich početnosti a časovej osi ich mediálneho života.

Nakoľko je databáza aktuálne v stave testovania, nie je nateraz kladený dôraz na “ergonomické” prvky obrazového rozhrania, ako sú napr. finálne preklady pomocných textov a pod. Dôraz je kladený na informačnú časť systému, jeho ladenie po stránke technickej. V danej súvisloti je práve informačný obsah predmetných zdrojov spracovávaný systematicky a pravidelne tak, aby finálny výstup reprezentoval skutočnú (súčasnú aj historickú) spravodajskú realitu s ohľadom na monitorované informačné zdroje.

Ak máte ako návštevník portálu záujem zapojiť sa do neformálnej internej diskusie k tejto téme, môžete nás kontaktovať emailom na adrese ceo@hyperportal.sk a v prípade relevantných vstupov budeme s Vami radi konzultovať tento projekt ďalej.