Východoslovenský onkologický ústav pripravuje projekt modernizácie

VOÚ v utorok informoval, že projekt už získal kľúčové súhlasné stanovisko Inštitútu zdravotných analýz (IZA), vďaka čomu sa môže uchádzať aj o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR./Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ) v Košiciach pripravuje projekt svojej modernizácie. “Najväčšou prioritou je priestorové dobudovanie onkologického ústavu a rozšírenie medicínskych činností,” uviedol jeho generálny riaditeľ Tomáš Sieber.(link)