VAIA: Vládne investície do výskumu a vývoja zvýšia životnú úroveň

Medzi ciele národnej stratégie patrí posunutie Slovenska z 24. na 14. priečku v Európskom inovačnom rebríčku./Zrýchlenie ekonomického rastu, transformácia priemyslu, zatraktívnenie Slovenska pre firmy tvoriace vysokú pridanú hodnotu. Toto všetko by mali priniesť reformy a nové investície do inovácií, vedy, výskumu a talentu. Tieto informácie zazneli na utorkovom predstavení Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 s názvom Slovensko, ktoré si verí, ktoré organizovala Výskumná a inovačná autorita (VAIA) Úradu vlády SR. Hlavným zámerom stratégie je zvýšenie kvality života a konkurencieschopnosti ekonomiky na Slovensku.(link)