V bratislavskom Starom Meste otvorili nové Denné centrum G52

Využívať priestory budú napríklad miestne kluby dôchodcov. Okrem stretnutí seniorov sa tam budú organizovať rôzne diskusie s odborníkmi, ale aj osobnosťami kultúrno-spoločenského života./V bratislavskom Starom Meste otvorili v utorok nové Denné centrum G52. Stať sa má miestom stretnutí, workshopov, aktivít, vzdelávania či sociálneho poradenstva. Priestor môžu využívať staromestskí seniori, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím či nepriaznivým zdravotným stavom, ale aj rodičia a starí rodičia s deťmi a vnúčatami.(link)