Spor spojencov. Poliaci a Ukrajinci sa pochytili pre masaker vo Volyni

Poľskí a ukrajinskí predstavitelia si nečakane vymenili horúce poznámky ohľadom spoločnej bolestivej minulosti, hoci sú inak strategickými partnermi.(link)