Bútora:Schválili sme nový štátny vzdelávací program pre základné školy

V priebehu augusta bude dodatkom k novému ŠVP schválený takzvaný minimálny učebný výstup. Ten podľa rezortu školstva predstavuje základnú úroveň toho, čo má vedieť žiak na konci vzdelávacieho cyklu./Nový štátny vzdelávací program (ŠVP) sa stáva realitou a je schválený. Od septembra bude prvých 40 základných škôl vzdelávať prvákov podľa nového kurikula. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa ŠVP od školského roka 2026/2027, počnúc prvým ročníkom prvého cyklu. V utorok to potvrdil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora s tým, že nový ŠVP je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR. (link)