UPJŠ uzavrela zmluvu s českou firmou,chcú zefektívniť umelé oplodnenie

Teraz prichádza na rad vzácna etapa, v rámci ktorej budú univerzita a nový majiteľ duševného vlastníctva spolupracovať aj naďalej, čo opäť vytvára priestor pre odborné skupiny UPJŠ, uviedol rektor./Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach uzavrela spoluprácu s českou firmou zameranú na komerčný rozvoj vznikajúceho know-how a vedecké technológie univerzity týkajúce sa umelého oplodnenia. Zástupcovia UPJŠ a investora o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.(link)