Informačnú kanceláriu v Trnave vyhľadalo už 330 obetí trestných činov

Rovnako ako pracovníci IK na celom Slovensku, aj pracovníci IK Trnava poskytujú pomoc širokej škále obetí trestných činov – od obetí podvodov na senioroch až po domáce násilie. V/Informačnú kanceláriu pre obete trestných činov (IK) v Trnave a jej detašované pracovisko v Dunajskej Strede vyhľadalo od roku 2019 doteraz 330 občanov. Široká verejnosť sa bude môcť s jej činnosťou zoznámiť počas dňa otvorených dverí v klientskom centre na Kollárovej 8 vo štvrtok 25. mája od 8.00 do 15.00 h. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra SR. (link)