Hurbanovo rozšírilo kapacitu materskej školy nadstavbou budovy ZŠ

Stavba bola realizovaná v dvoch etapách. Prvá etapa sa začala v roku 2018 s finančnou podporou vo výške 60 miliónov forintov (175.244 eur)./Mesto Hurbanovo ukončilo rekonštrukciu Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Hurbanove. V rámci projektu vznikla nadstavba tretieho nadzemného podlažia v pavilóne jestvujúcej budovy školy, ktorá umožnila rozšíriť kapacitu materskej školy o dve triedy. Súčasne vznikla výstavná sála pre rôznorodé využitie, skonštatoval primátor Hurbanova Peter Závodský.(link)