Výstavba kompostárne v Štúrove sa dostala do realizačnej fázy

Celkové oprávnené výdavky najväčšej mestskej investície za posledné obdobia predstavujú 3,3 milióna eur, z toho 3,1 milióna eur tvorí dotácia z Operačného programu Kvalita životného prostredia./Výstavba kompostárne v Štúrove vstúpila po prípravných prácach do realizačnej fázy. Zhotoviteľ stavby prevzal v januári tohto roka stavenisko od oddelenia rozvoja mestského úradu a následne vyčistil pozemok. Vo februári boli realizované dodávky technologických zariadení na spracovanie odpadu, informovala radnica. (link)