Expertka na prevenciu Šperková: Pitie najvýraznejšie obmedzuje rozumná daňová politika

Expertka na prevenciu Šperková: Pitie najvýraznejšie obmedzuje rozumná daňová politika(link)