BVS i RÚVZ ponúknu bezplatnú analýzu vzoriek vody zo studní

Vodu je potrebné doniesť vo fľašiach s objemom aspoň pol litra. Označiť ich treba štítkom s údajmi o odbernom mieste, teda adrese, na ktorej sa studňa nachádza./Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pri príležitosti Svetového dňa vody ponúkne v stredu (22. 3.) opäť záujemcom bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť. Ponúka tiež analýzu pitnej vody zameranú na pesticídy. Bezplatné vyšetrenie vzorky pitnej vody zo studní ponúkne i Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. Zameria sa na dusičnany a dusitany. (link)