Radiačná situácia bola v uplynulých dňoch stabilná

Informoval o tom odbor radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti./Radiačná situácia na Slovensku bola v období od 10. do 16. marca stabilná. Ani v iných krajinách Európy nezaznamenali výrazné odchýlky od štandardne meraných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia. Informoval o tom odbor radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti.(link)