Pripravujú vyhlásenie prvého nížinného národného parku na Slovensku

Viacerí zástupcovia samospráv zámer vzniku budúceho národného parku podporujú a pozitívne hodnotia fakt, že sa v prípade Národného parku Podunajsko neuvažuje o vyhlásení ochranného pásma./V dunajských regiónoch južného Slovenska by mal vzniknúť historicky prvý nížinný národný park na Slovensku. Návrh Národného parku Podunajsko, ktorý pripravuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, počíta s územím s rozlohou 18.000 hektárov, ktoré by sa tiahlo od Devína po obec Chľaba pri Štúrove. Zástupcov 18 miest a obcí v regióne Štúrovo a Komárno o tom informoval štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča. (link)