Pred 150 rokmi sa narodil propagátor lyžovania Michal Guhr

Ako jediný zástupca Československa sa zúčastnil v roku 1928 v St. Moritz na založení Medzinárodnej federácie športovej medicíny (FIMS)./Významnou mierou sa pričinil o vybudovanie tatranských liečební, najmä o vznik sanatória v Tatranskej Polianke. Jeho pôsobenie v oblasti medicíny a športu malo však celosvetový rozmer. (link)