NKÚ: Slovenskí spotrebitelia nemajú dostatočnú ochranu zo strany štátu

Národná autorita pre externú kontrolu preto odporúča parlamentnému výboru pre hospodárstvo, aby zaviazal ministra hospodárstva predložiť poslancom novú stratégiu spotrebiteľskej politiky./Z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR vyplynulo, že ochrana práv spotrebiteľov na Slovensku v uplynulom období stagnovala, aj keď existuje výrazný priestor na jej zvýšenie. NKÚ v uvedenej problematike preveroval roky 2017 až 2021. V piatok o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.(link)