Nedbá sa na výskum v neanglických jazykoch v globálnej ochrane prírody

Môže sa tak stať, že odborníci prehliadnu dôležité vedecké a ochranárske poznatky len preto, že ignorujú neanglické zdroje./Vedecké zdroje písané v iných jazykoch než v angličtine sa v súčasnosti takmer vôbec neberú do úvahy pri vypracovávaní hodnotení globálnej biologickej rozmanitosti. Vyplýva to zo správy medzinárodného vedeckého tímu, do ktorého sa zapojil i Peter Mikula z Ústavu biológie stavovcov Akadémie vied Českej republiky (AV ČR). TASR o tom informovala mediálna zástupkyňa AV ČR Eliška Zvolánková.(link)