Maturitný týždeň uzavrie test a sloh pre žiakov národnostných menšín

Zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude maturovať približne 1600 žiakov./Maturitný týždeň uzavrie v piatok externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín. (link)