Kremnica schválila memorandum na najbližšie roky

Ide o programové vyhlásenie primátora a mestských poslancov, ktoré obsahuje zámery a priority samosprávy na nasledujúce roky./Mestské zastupiteľstvo v Kremnici na štvrtkovom (16. 3.) zasadnutí schválilo memorandum na roky 2022 – 2026. Ide o programové vyhlásenie primátora a mestských poslancov, ktoré obsahuje zámery a priority samosprávy na nasledujúce roky. Mesto o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke.(link)