Inovačný deň Prešovského kraja spojil podnikateľov a vedeckú oblasť

Prešovský kraj plánuje v sieťovaní aktérov pokračovať adresnejšími stretnutiami na univerzitách, biznis raňajkami a ďalšími aktivitami./Podpora partnerstva a nastavenie spolupráce, ktorá môže prispieť k rozvoju Prešovského kraja, boli cieľom Inovačného dňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý sa uskutočnil vo štvrtok (16. 3.) v Prešove. Svetový koncept Triple helix spája podľa hovorkyne kraja Daše Jeleňovej akademickú obec s priemyslom a verejnou správou za účelom podporiť hospodársky rozvoj. PSK ho chce implementovať aj vo svojich regiónoch, aby zvýšil ich inovačný potenciál.(link)