Hrozí prepadnutie miliónov na školy. Neuhrádzajú jedálne a telocvične, hlásiť sa nemôžu satelity pri Bratislave

Hrozí prepadnutie miliónov na školy. Neuhrádzajú jedálne a telocvične, hlásiť sa nemôžu satelity pri Bratislave(link)