Úsmev ako dar podporil 80 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Program Vzdelaním k úspechu sa zameriava na rozvoj vzdelávania a podporu šikovných a talentovaných mladých ľudí s potenciálom./Nezisková organizácia Úsmev ako dar podporila tento rok zo štipendijného programu Vzdelaním k úspechu 80 študentov z celého Slovenska pochádzajúcich z náhradných rodín, centier pre deti a rodiny alebo sociálne znevýhodnených rodín. Na projekte spolupracuje s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. TASR o tom informovala za organizátorov Regina Ulejová.(link)