ÚDZS: Do tvorby cien zdravotných výkonov treba vniesť transparentnosť

Súčasný stav je podľa úradu netransparentný a prispieva k ochromeniu ambulantného sektora a chronickému zadlžovaniu nemocníc./Do tvorby cien zdravotných výkonov treba vniesť väčšiu transparentnosť zo strany zdravotných poisťovní aj zaangažovanosť ministerstva zdravotníctva ako cenového regulátora. Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Pre vyššiu transparentnosť v cenových vyjednávaniach medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami vydal odporúčanie k stanoveniu cien úhradových mechanizmov. (link)