Súčasťou jednotného systému označovania budú aj deskriptory

Ministerstvo kultúry (MK) SR na portáli právnych predpisov slov-lex.sk avizuje aktualizáciu vyhlášky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania./Audiovizuálne diela a televízne programy sa budú označovať aj s použitím deskriptorov, spresňujúcich prítomnosť potenciálne škodlivého obsahu pre maloletých divákov. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorou Ministerstvo kultúry (MK) SR na portáli právnych predpisov slov-lex.sk avizuje aktualizáciu vyhlášky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania.(link)