SAK víta novelu Trestného poriadku o prehliadkach kancelárií

Schválená novela Trestného poriadku má zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov./Slovenská advokátska komora (SAK) víta prijatie novely Trestného poriadku, ktorá zavádza pravidlá na ochranu dôvernosti komunikácie klientov s advokátom pri prehliadke advokátskych priestorov. Parlamentom schválená legislatíva by mohla podľa komory pomôcť predchádzať porušovaniu základných práv klientov.(link)