Rezort spravodlivosti: Personálna situácia v ZVJS sa stáva kritickou

Príslušníci zboru sú podľa MS SR dlhodobo vyčerpaní z dôvodu výkonu štátnej služby aj v čase osobného voľna, čo má priamy dosah na kvalitu plnenia a bezpečnosť výkonu štátnej služby./Už dlhšiu dobu nepriaznivá personálna situácia v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) sa v súčasnosti stáva kritickou. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR na to upozorňuje v správe o nedostatku personálu zboru, ktorú možno v súčasnosti pripomienkovať. Volá po zvýšení počtu príslušníkov ZVJS a zlepšení ich finančného ohodnotenia.(link)