Poslanci odmietli návrh, aby sa za psa z útulku nemusela platiť daň

Predkladatelia mali ambíciu motivovať budúcich vlastníkov a držiteľov psa, aby si zviera zaobstarali z útulkov alebo karanténnych staníc./Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrhom chceli predkladatelia docieliť, aby občania nemuseli platiť daň za psa, ktorého si vezmú z útulku alebo karanténnej stanice.(link)