Centrum dobrovoľníctva v Nitre spustilo nový portál

Poslúži aj ako databáza organizácií a inštitúcií z nitrianskeho regiónu, ktoré potrebujú dobrovoľnícku, materiálnu alebo finančnú pomoc./Nitrianske centrum dobrovoľníctva spustilo nový online portál kdepomahat.sk. Určený je predovšetkým firmám, ktoré sa chcú zapojiť do pomoci nitrianskym mimovládnym organizáciám a komunitám, pri ktorých pôsobia. Poslúži aj ako databáza organizácií a inštitúcií z nitrianskeho regiónu, ktoré potrebujú dobrovoľnícku, materiálnu alebo finančnú pomoc, informovalo centrum.(link)