Budaj: Plénum nevyužilo možnosť zaviesť reformu krajinného plánovania

Nový zákon o krajinnom plánovaní poslanci NR SR vo štvrtok neposunuli do druhého čítania. Zámerom návrhu bolo zvýšiť a zlepšiť ochranu krajiny./Poslanci Národnej rady (NR) SR nevyužili príležitosť zaviesť komplexnú reformu krajinného plánovania, ktorá by pomohla pripraviť Slovensko na negatívne dosahy klimatickej zmeny a zároveň by zachovala jej prirodzený ráz. V reakcii na neschválenie návrhu zákona to uviedol dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj. Pripomenul, že reforma je súčasťou programového vyhlásenia vlády a tiež plánu obnovy.(link)