Živena: Laureátkou medaily E. M. Šoltésovej bude G. Mikolášová

Medailu Eleny Maróthy Šoltésovej udeľuje Živena, spolok slovenských žien a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity./Laureátkou medaily Eleny Maróthy Šoltésovej sa tento rok stane Gertrúda Mikolášová. Držiteľku ocenenia vyhlásila Živena, spolok slovenských žien a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce. Slávnostné ocenenie sa uskutoční 24. apríla v Zichyho paláci v Bratislave. (link)