Posilnenie ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov ide do 2.čítania

Zákon zároveň zavádza systém sankcií (v prípade porušenia zákona) a odmeňovania (v prípade úspechu v konaní)./Spotrebitelia vo všetkých členských štátoch EÚ by mali mať zaistený aspoň jeden účinný a efektívny procesný mechanizmus pre žaloby na ochranu ich kolektívnych záujmov. Vyplýva to z európskej smernice, ktorá bola transponovaná do návrhu zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Legislatívu v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.(link)