Parlament odsúhlasil protokoly, týkajú sa medzinárodných dohovorov

Národná rada (NR) SR odsúhlasila aj protokol, ktorý mení a dopĺňa Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov./Parlament v stredajšom hlasovaní odsúhlasil dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite, ktorý sa týka trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov.(link)