Insolvenčné procesy nebude viesť špecializovaný portál

Zjednodušenie a zrýchlenie uvedených procesov malo prispieť aj k zníženiu administratívnych bariér v podnikaní na Slovensku./Insolvenčné procesy v konkurznom konaní nebude viesť jeden špecializovaný portál. Výsledkom malo byť zníženie administratívnych bariér v podnikaní na Slovensku. Vyplýva to z návrhu zákona o konkurze a reštrukturalizácii z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR neposunuli do druhého čítania.(link)