Havária potrubia, po ktorej stála voda v Sade Janka Kráľa, zaplavila aj šachtu pod Mostom SNP

Havária potrubia, po ktorej stála voda v Sade Janka Kráľa, zaplavila aj šachtu pod Mostom SNP(link)