Envirorezort: Bariérami pri adaptačných opatreniach sú aj financie

/Hlavné bariéry úspešnej implementácie adaptačných opatrení sú v zdrojoch financovania a slabej informovanosti. Konštatuje to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v informácii o dosiahnutom pokroku pri realizácii adaptačných opatrení v SR. V správe, ktorú v stredu zobrala vláda na vedomie, však ministerstvo zároveň dodalo, že nastavenie národných politík deklaruje razantný progres.(link)