Žilinkov podriadený vymenil prokurátora z prípadu cintorína v Ladomirovej

Žilinkov podriadený vymenil prokurátora z prípadu cintorína v Ladomirovej(link)