Vírusová nálož COVID-19 v odpadových vodách stúpla v troch krajoch

V 26 vzorkách (45,61 percenta) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 31 vzorkách ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu, ozrejmil úrad./Vírusová nálož nového koronavírusu v odpadových vodách v ôsmom kalendárnom týždni mierne stúpla v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji. Vyplýva to z výsledkov monitoringu odpadových vôd, ktoré na webe zverejnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.(link)