Školské odbory zamerané na opravu áut propaguje celoslovenská súťaž

Vyhlasovateľom súťaže je spolu so sponzorskými partnermi Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR./Remeslo autoopravára či autotronika propaguje už 21. ročník celoslovenskej súťaže Autoopravár junior. Do súťaže, ktorú organizuje Cech predajcov a autoservisov (CPA) SR, sa zapojilo 33 stredných odborných škôl vyučujúcich autoopravárenské odbory.(link)