Analytik o zmene obsahu: Základ je správny, no sú aj nedostatky. Rozloženie učiva na cykly môže žiakom pomôcť

Aký je prínos reformy a aké sú jej najväčšie nedostatky?/Ministerstvo školstva informovalo o posune v kurikulárnej reforme, ktorá je súčasťou novely školského zákona. Podľa analytika Centra vzdelávacích analýz Michala Rehúša má kurikulárna reforma správne základy, no v niektorých častiach sú aj nedostatky. Rozdelenie učiva však podľa neho môže žiakom pomôcť.(link)