ÚVZ: Mozog treba udržiavať v aktivite, prospieva mu aj tréning pamäti

ÚVZ pripomína, že mozog je jeden z najdôležitejších orgánov v tele, preto je jeho zdravie zásadné pre plnohodnotný život./Celosvetová kampaň Týždeň mozgu (13. – 19. 3.) upozorňuje na potrebu udržiavať mozog v aktivite. Prospieva mu napríklad tréning pamäti. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v tejto súvislosti pripravil súbor odporúčaní na podporu správnej funkcie mozgu, každý deň tiež na sociálnej sieti zverejní jednu úlohu na “precvičenie mozgových závitov”.(link)