SOZ ZaSS: Trestanie nemocníc za nedostatok zdravotníkov je absurdné

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb označil návrh za zlý a nesystémový. Poukázal, že nedostatok personálu má viaceré príčiny a treba najskôr riešiť príčinu a potom dôsledky./Vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti voči vedeniu nemocníc za nedostatok zdravotníkov by bolo absurdné. Upozornil na to Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS). Vyzval vládu, aby návrh zavedenia nového trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti stiahla a neposunula ho na ďalšie rokovanie. (link)