Navrhujú zjednodušiť zápis o konečných užívateľoch výhod do registrov

Pôvodným zámerom zavedenia tejto evidencie bolo dosiahnutie stavu jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod./Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje zjednodušiť zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra a do registra mimovládnych organizácií. Zrušiť by sa mohla povinnosť zadávať údaje o doklade totožnosti v prípade slovenských občanov. Vyplýva to z novely zákona o obchodnom registri, ktorú možno v súčasnosti pripomienkovať.(link)