V. Karas: Súkromné nadácie nebudú môcť organizovať verejné zbierky

Nadácia Centra pre filantropiu v hromadnej pripomienke žiada, aby návrh nebol v predloženom znení schválený a bol stiahnutý z ďalšieho legislatívneho procesu na prepracovanie./Súkromné nadácie nebudú môcť organizovať verejné zbierky ani byť prijímateľom daňovej asignácie. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to uviedlo v súvislosti s navrhovanou novelou zákona o nadáciách, ktorá má umožniť vznik súkromných nadácií. Legislatíva podľa ministerstva nijakým spôsobom negatívne neovplyvňuje fungovanie a činnosť existujúcich verejných nadácií.(link)