Radiačná situácia bola v uplynulých dňoch stabilná

Radiačná situácia na Slovensku sa neustále monitoruje a vyhodnocuje./Radiačná situácia na Slovensku bola v období od 3. do 9. marca stabilná. Ani v iných krajinách Európy nezaznamenali výrazné odchýlky od štandardne meraných hodnôt dávkových príkonov gama žiarenia. Informoval o tom odbor radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webe.(link)