Ocenenie sv. Gorazda si z rúk J. Horeckého prevzalo 60 pedagógov

Ocenenie pedagogickej práce nesúce meno svätého Gorazda je najvyšším prejavom uznania, aké môže pedagógom udeliť minister školstva, a traduje sa od roku 1997./Celoživotná práca, mimoriadny prínos pre školstvo a množstvo žiakov a študentov, ktorých pripravili na profesijný aj osobný život, to sú výsledky mnohých učiteľov, ktorí zasvätili svoj život tomuto povolaniu. Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký udelil v piatok večer Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.(link)