Maturantov čakajú na budúci týždeň písomné maturity

V utorok čaká maturantov externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré bude písať viac ako 37.000 žiakov./Viac ako 41.000 maturantov absolvuje budúci týždeň písomné maturity. V dňoch od 14. do 17. marca si budú overovať svoje znalosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. Z celkového počtu maturantov je vyše 2400 žiakov so zdravotným znevýhodnením. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.(link)