Botanik: V minulosti vzácne druhy rastlín stratili vzácnosť

Tento fenomén podľa botanika súvisí s klimatickými zmenami, najmä s otepľovaním, prípadne extrémnymi zrážkami./Zmena klímy mení flóru našej krajiny. Niektoré druhy uvádzané v Červenej knihe vyšších rastlín, ktorá vyšla v roku 1999, stratili svoju vzácnosť, potvrdil Pavol Eliáš z Ústavu rastlinných a environmentálnych vied Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.(link)